Dàn Lạnh Kuba

Dàn Lanh Eco

 • Dàn lạnh Eco - PVEDàn lạnh Eco - PVE

  Dàn lạnh Eco – PVE

  out of 5

  Dàn lạnh ECO PVE – Xuất xứ Italy

  Dàn lạnh công nghiệp ECO vỏ inox, sử dụng quạt li tâm cho tốt độ gió cao

  Ứng dụng lắp đặt kho cấp đông, kho bảo quản, kho mát, lắp đặt kho lạnh các loại.

  Lắp đặt ( Làm kho lạnh ) kho lạnh thương mại ứng dụng nhà hàng, khách sạn

 • Dan lanh ECO -IDEdan lanh eco 1

  Dàn lạnh ECO -IDE

  out of 5

  Dàn lạnh ECO-IDE – Xuất xứ Italy

  Dàn lạnh công nghiệp ECO vỏ inox, sử dụng quạt li tâm cho tốt độ gió cao

  Ứng dụng lắp đặt kho cấp đông, kho bảo quản, kho mát, lắp đặt kho lạnh các loại.

  Lắp đặt ( Làm kho lạnh ) kho lạnh thương mại ứng dụng nhà hàng, khách sạn

 • Dàn lạnh Eco -ICE4Dàn lạnh Eco -ICE1

  Dàn lạnh Eco -ICE

  out of 5

  Dàn lạnh ECO ICE – Xuất xứ Italy

  Dàn lạnh công nghiệp ECO vỏ inox, sử dụng quạt li tâm cho tốt độ gió cao

  Ứng dụng lắp đặt kho cấp đông, kho bảo quản, kho mát, lắp đặt kho lạnh các loại.

  Lắp đặt ( Làm kho lạnh ) kho lạnh thương mại ứng dụng nhà hàng, khách sạn

 • Dàn lạnh ECO - LFE2dan lanh eco 1

  Dàn lạnh ECO – LFE

  out of 5

  Dàn lạnh ECO LFE – Xuất xứ Italy

  Dàn lạnh công nghiệp ECO vỏ inox, sử dụng quạt li tâm cho tốt độ gió cao

  Ứng dụng lắp đặt kho cấp đông, kho bảo quản, kho mát, lắp đặt kho lạnh các loại.

  Lắp đặt ( Làm kho lạnh ) kho lạnh thương mại ứng dụng nhà hàng, khách sạn

 • Dàn lạnh Eco-STE3Dàn lạnh Eco-STE1

  Dàn lạnh Eco-STE

  out of 5

  Dàn lạnh ECO STE – Xuất xứ Italy

  Dàn lạnh công nghiệp ECO vỏ inox, sử dụng quạt li tâm cho tốt độ gió cao

  Ứng dụng lắp đặt kho cấp đông, kho bảo quản, kho mát, lắp đặt kho lạnh các loại.

  Lắp đặt ( Làm kho lạnh ) kho lạnh thương mại ứng dụng nhà hàng, khách sạn

 • Dàn lạnh DFE4Dàn lạnh DFE1

  Dàn lạnh DFE

  out of 5

  Dàn lạnh ECO DFE – Xuất xứ Italy

  Dàn lạnh công nghiệp ECO vỏ inox, sử dụng quạt li tâm cho tốt độ gió cao

  Ứng dụng lắp đặt kho cấp đông, kho bảo quản, kho mát, lắp đặt kho lạnh các loại.

  Lắp đặt ( Làm kho lạnh ) kho lạnh thương mại ứng dụng nhà hàng, khách sạn

 • Dàn lạnh ECO - MTE3Dàn lạnh ECO - MTE1

  Dàn lạnh ECO – MTE

  out of 5

  Dàn lạnh ECO MTE – Xuất xứ Italy

  Dàn lạnh công nghiệp ECO vỏ inox, sử dụng quạt li tâm cho tốt độ gió cao

  Ứng dụng lắp đặt kho cấp đông, kho bảo quản, kho mát, lắp đặt kho lạnh các loại.

  Lắp đặt ( Làm kho lạnh ) kho lạnh thương mại ứng dụng nhà hàng, khách sạn

 • Dàn lạnh Eco - CTEdan lanh eco 1

  Dàn lạnh Eco – CTE

  out of 5

  Dàn lạnh ECO CTE – Xuất xứ Italy

  Dàn lạnh công nghiệp ECO vỏ inox, sử dụng quạt li tâm cho tốt độ gió cao

  Ứng dụng lắp đặt kho cấp đông, kho bảo quản, kho mát, lắp đặt kho lạnh các loại.

  Lắp đặt ( Làm kho lạnh ) kho lạnh thương mại ứng dụng nhà hàng, khách sạn

Dàn Lạnh Luve

 • Dàn lạnh FF63HDàn lạnh luve FF50H

  Dàn lạnh FF63H

  out of 5
 • dan lanh luve 44Dàn lạnh luve FF50H1

  Dàn lạnh luve FF50H

  out of 5

  Model          : FF50H

   

  • Công suất lạnh  : 7.62 kW
  • Type     : Xả đá bằng điện trở
  • Số lượng Quạt : 3 Cái
  • Nhiệt độ kho lạnh: -19°C
  • Sử dụng với gas : R22, R134a, R404A, R407, R507
  • Xuất xứ   : Italy
 • Dàn lạnh luve CD64H33dan lanh luve 44

  Dàn lạnh luve CD64H

  out of 5

  Model          : CD64H

   

  • Công suất lạnh  : 7.62 kW
  • Type     : Xả đá bằng điện trở 
  • Số lượng Quạt : 3 Cái
  • Nhiệt độ kho lạnh: -19°C
  • Sử dụng với gas : R22, R134a, R404A, R407, R507
  • Xuất xứ   : Italy
 • Dàn lạnh Luve CD63HMáy lạnh chạy ồn, nguyên nhân do đâu?

  Dàn lạnh Luve CD63H

  out of 5

  Model          :CD63H

  • Công suất lạnh  : 7.62 kW
  • Type     : Xả đá bằng điện trở
  • Số lượng Quạt : 3 Cái
  • Nhiệt độ kho lạnh: -19°C
  • Sử dụng với gas : R22, R134a, R404A, R407, R507
  • Xuất xứ   : Italy
 • Dàn lạnh Luve CD45Hdan lanh luve 22

  Dàn lạnh Luve CD45H

  out of 5

  Model          : CD45H

   

  • Công suất lạnh  : 7.62 kW
  • Type     : Xả đá bằng điện trở 
  • Số lượng Quạt : 3 Cái
  • Nhiệt độ kho lạnh: -19°C
  • Sử dụng với gas : R22, R134a, R404A, R407, R507
  • Xuất xứ   : Italy
 • Dàn lạnh Luve LS80Hdan lanh luve 22

  Dàn lạnh Luve LS80H

  out of 5

  Model          :LS80H

   

  • Công suất lạnh  : 7.62 kW
  • Type     : Xả đá bằng điện trở 
  • Số lượng Quạt : 3 Cái
  • Nhiệt độ kho lạnh: -19°C
  • Sử dụng với gas : R22, R134a, R404A, R407, R507
  • Xuất xứ   : Italy
 • Dàn lạnh Luve LS71Hdan lanh luve 22

  Dàn lạnh Luve LS71H

  out of 5

  Model          : LS71H

   

  • Công suất lạnh  : 7.62 kW
  • Type     : Xả đá bằng điện trở 
  • Số lượng Quạt : 3 Cái
  • Nhiệt độ kho lạnh: -19°C
  • Sử dụng với gas : R22, R134a, R404A, R407, R507
  • Xuất xứ   : Italy
 • Dàn lạnh LS62Hdan lanh luve 3

  Dàn lạnh LS62H

  out of 5

  Model          : LS62H

   

  • Công suất lạnh  : 7.62 kW
  • Type     : Xả đá bằng điện trở 
  • Số lượng Quạt : 3 Cái
  • Nhiệt độ kho lạnh: -19°C
  • Sử dụng với gas : R22, R134a, R404A, R407, R507
  • Xuất xứ   : Italy

Dàn Lạnh Kewely

 • Dàn lạnh Kewely - DD-57.0/310Dàn lạnh Kewely - DD-57.0/310 11

  Dàn lạnh Kewely – DD-57.0/310

  out of 5
  Model Công suất lạnh (KW) Diện tích làm mát (m2) Kích thước Motor quạt Điện áp cấp cho xả đá (V)
  Đường kính quạt (mm) Công suất (W) Điện áp (V)
  DD-57.0/310 57 310 3520x540x990 4×600 4×700 380 380

   

 • Dàn lạnh Kewely - DD-50.0/275Dàn lạnh Kewely - DD-50.0/275 11

  Dàn lạnh Kewely – DD-50.0/275

  out of 5
  HÃNG SẢN XUẤT      : ZHONGLI, KEWELY
  MODEL                        : DD –50.0/275
  SẢN XUẤT TẠI            : TRUNG QUỐC
  KÍCH THƯỚC            : Chi tiết dưới đây
  CÔNG SUẤT               : CHI TIẾT DƯỚI ĐÂY
  Model Công suất lạnh (KW) Diện tích làm mát (m2) Kích thước Motor quạt Điện áp cấp cho xả đá (V)
  Đường kính quạt (mm) Công suất (W) Điện áp (V)
  DD-50.0/275 50 275 3520x540x940 4×600 4×700 380 380
 • Dàn lạnh Kewely -DD -2.8/15dan lanh kewely 22

  Dàn lạnh Kewely -DD -2.8/15

  out of 5
  HÃNG SẢN XUẤT      : ZHONGLI, KEWELY
  MODEL                        :DD- -2.8/15
  SẢN XUẤT TẠI            : TRUNG QUỐC
  KÍCH THƯỚC            : Chi tiết dưới đây
  CÔNG SUẤT               : CHI TIẾT DƯỚI ĐÂY
  Model Công suất lạnh (KW) Diện tích làm mát (m2) Kích thước Motor quạt Điện áp cấp cho xả đá (V)
  Đường kính quạt (mm) Công suất (W) Điện áp (V)
  DD-46.0/250 46 250 3520x635x890 4×500 4×550 380 380
 • Dàn lạnh Kewely - DD40.0/220 22Dàn lạnh Kewely - DD40.0/220

  Dàn lạnh Kewely – DD40.0/220

  out of 5
  HÃNG SẢN XUẤT      : ZHONGLI, KEWELY
  MODEL                        : DD40.0/220
  SẢN XUẤT TẠI            : TRUNG QUỐC
  KÍCH THƯỚC            : Chi tiết dưới đây
  CÔNG SUẤT               : CHI TIẾT DƯỚI ĐÂY
  Model Công suất lạnh (KW) Diện tích làm mát (m2) Kích thước Motor quạt Điện áp cấp cho xả đá (V)
  Đường kính quạt (mm) Công suất (W) Điện áp (V)
  DD40.0/220 40 220 3180x635x840 4×500 4×550 380 220
 • Dàn lạnh Kewely - DD-37.0/200Dàn lạnh Kewely - DD-37.0/200 1

  Dàn lạnh Kewely – DD-37.0/200

  out of 5
  HÃNG SẢN XUẤT      : ZHONGLI, KEWELY
  MODEL                        : DD-37.0/200
  SẢN XUẤT TẠI            : TRUNG QUỐC
  KÍCH THƯỚC            : Chi tiết dưới đây
  CÔNG SUẤT               : CHI TIẾT DƯỚI ĐÂY
  Model Công suất lạnh (KW) Diện tích làm mát (m2) Kích thước Motor quạt Điện áp cấp cho xả đá (V)
  Đường kính quạt (mm) Công suất (W) Điện áp (V)
  DD-37.0/200 37 200 3180x635x790 4×500 4×550 380 220
 • Dàn lạnh Kewely - DD-35.0/180dan lanh kewely 22

  Dàn lạnh Kewely – DD-35.0/180

  out of 5
  HÃNG SẢN XUẤT      : ZHONGLI, KEWELY
  MODEL                        : DD-35.0/180
  SẢN XUẤT TẠI            : TRUNG QUỐC
  KÍCH THƯỚC            : Chi tiết dưới đây
  CÔNG SUẤT               : CHI TIẾT DƯỚI ĐÂY
  Model Công suất lạnh (KW) Diện tích làm mát (m2) Kích thước Motor quạt Điện áp cấp cho xả đá (V)
  Đường kính quạt (mm) Công suất (W) Điện áp (V)
  DD-35.0/180 35 180 3180x 635×740 4×500 4×550 380 220
 • Dàn lạnh Kewely - DD-30.0/160dan lanh kewely 22

  Dàn lạnh Kewely – DD-30.0/160

  out of 5
  HÃNG SẢN XUẤT      : ZHONGLI, KEWELY
  MODEL                        : DD-30.0/160
  SẢN XUẤT TẠI            : TRUNG QUỐC
  KÍCH THƯỚC            : Chi tiết dưới đây
  CÔNG SUẤT               : CHI TIẾT DƯỚI ĐÂY
  Model Công suất lạnh (KW) Diện tích làm mát (m2) Kích thước Motor quạt Điện áp cấp cho xả đá (V)
  Đường kính quạt (mm) Công suất (W) Điện áp (V)
  DD-30.0/160 30 160 2830x 635×740 4×500 4×550 380 220
 • Dàn lạnh Kewely - DD-26.4/140Dàn lạnh Kewely - DD-26.4/140 1

  Dàn lạnh Kewely – DD-26.4/140

  out of 5
  HÃNG SẢN XUẤT      : ZHONGLI, KEWELY
  MODEL                        : DD-26.4/140
  SẢN XUẤT TẠI            : TRUNG QUỐC
  KÍCH THƯỚC            : Chi tiết dưới đây
  CÔNG SUẤT               : CHI TIẾT DƯỚI ĐÂY
  Model Công suất lạnh (KW) Diện tích làm mát (m2) Kích thước Motor quạt Điện áp cấp cho xả đá (V)
  Đường kính quạt (mm) Công suất (W) Điện áp (V)
  DD-26.4/140 26,4 140 2830x635x740 3×500 3×550 380 220

Đối Tác